Nyheder

Folkebevægelsen for folkeafstemninger

er en tværpolitisk organisation, der går ind for, at flere spørgsmål lægges ud til folkeafstemning.

Udvikling af demokratiet

går i retning af borgerindflydelse, borgerdeltagelse, initiativret, medindflydelse og engagement samt mange flere folkeafstemninger.

Vi ønsker,

at vælgerne får mulighed for at kræve folkeafstemning, ligesom det er muligt i Schweiz og i mange andre lande i Europa. Her kan et antal borgere samle underskrifter for et forslag, som de selv har formuleret, og derpå få det sendt ud til folkeafstemning. I Danmark kunne man forestille sig, at et krav fra f.eks. 25.000 vælgere kunne udløse en folkeafstemning.

Direkte Demokrati

skal indføres på lokalt plan, regionsplan, og nationalt plan - på alle niveauer, hvor der i øjeblikket træffes beslutninger af de få for de mange. Det vil give plads til et samfund med mange forskellige lokale variationer og modeller, som folk selv er med til at beslutte, men også selv er med til at tage ansvar for, tage konsekvensen af og lære af.

Opgaven er at skabe

et politisk system, som kombinerer det repræsentative og det direkte demokrati, for begge demokratiformer er knyttet til én og samme demokratiske grundtanke.

Arkiver

Gladsaxedagen d. 23 august 2014

Offentliggjort fredag, 8. august 2014, 14:09

Vi har en bod på Gladsaxedagen d. 23 august 2014. Arrangementet foregår ved Gladsaxe rådhus.

Kom forbi og sig hej! :)

Yderligere ... Læs mere

Tilmelding online

Offentliggjort torsdag, 24. maj 2012, 23:42

Det er nu muligt at melde sig ind i foreningen via kontakt i navigationen.

Der er 2 former for medlemskab.

  1. Gratis medlemskab
  2. Aktiv medlemskab

... Læs mere

Island åbner for direkte demokrati

Offentliggjort onsdag, 21. september 2011, 16:01

Onsdag den 14. september blev der afholdt en konference i Reykjavik Rådhus om forbedring af demokratiet inden for staten og ... Læs mere